Fundamentally Meetin' View - Love Sick Blues

Juridik inom fmailjen

Posted Nov. 14, 2013, 4:19 p.m. By reggy Tags: juridik

Jag arbetar just nu som familjejurist. Jag har hand om en hel del områden inom detta. Jag har hand om bland annat skilsmässor och bodelning och andra saker som berör familjen. Det är allt för ofta som det uppstår konflikter och andra saker inom familjen som kräver att en jurist träder in, och i det här fallet så är det då jag. Men det är ändå kul när man lyckas lösa problemet på ett bra sätt så att det inte spårar ur eller något. Så det är ju riktigt bra det.